EEN VORM VAN DNA-SCHADE, HET ZIJN CHEMISCHE REACTIES DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR DE WERKING VAN LICHT. Ze worden voornamelijk gevormd door UV-licht dat door de zon is weggelaten of door kunstmatige middelen zoals een solarium. Fotoproducten kunnen verantwoordelijk zijn voor een kwart van alle DNA-schade.